Bildspel

Sydsamisk väska med tenn

Skinnväska med tennbroderi av Christine Rensberg. Foto: Carl Johan Utsi

Duodji

Samer har i alla tider tillverkat sina redskap och sytt sina kläder. Produkterna har skapats utifrån material som fanns i naturen: rötter, björknäver, skinn, senor, renhorn med mera. Samisk slöjd - både hårdslöjd och mjukslöjd - kallas ofta duodji.

Samer har tillverkat de bruksföremål man behövt, så som knivar, förvaringskärl och kläder. Under nomadtiden, när de samiska familjerna flyttade med sina renar fanns det inte plats för saker man inte behövde. Allt man förde med sig fyllde en funktion och föremålens former var anpassade till det flyttande livet.

Samerna har i alla tider tillverkat sina redskap och sytt sina kläder. Produkterna har skapats utifrån de material som funnits att tillgå för de behov det samiska levnadssättet krävt. Man har tillverkat de bruksföremål man behövt; som knivar, förvaringskärl, kläder. Under nomadtiden, när de samiska familjerna flyttade med sina renar fanns det inte plats för saker man inte behövde. Allt man förde med sig fyllde en funktion och föremålens former var anpassade till det flyttande livet. Materialen hämtades från naturen och renen: rötter, björknäver, skinn, senor, renhorn med mera. 

Förvaringskärl är exempel på bruksföremål som användes i hushållet. De tillverkades ofta av björkvrilar eller rotknölar. Náhppi, mjölkstävan, användes vid mjölkningen av renen. Den var formgiven så att mjölken inte skulle spillas ut. Kniven var och är ett av de viktigaste redskapen i den samiska vardagen. Den används till det mesta, i rengärdet såväl som i hemmet. Idag har de skickligaste slöjdarnas knivar mer blivit dyrbara konsthantverk, än praktiska bruksföremål.

Duodji är en vital del av den samiska kulturen både som näring, binäring, kulturbärare och identitetsskapare. Duodji är allt från bruksföremål till konsthantverk. Duodjins betydelse och behov har förändrats i det samiska samhället allteftersom förändringar skett i storsamhället. Duodji är i dag inte detsamma som förr, även om produkten kan vara densamma. Samerna har varit öppna för intryck av möten med andra folk. Det har påverkat duodjin, samtidigt som man hållit fast vid traditionerna.

 Samernas Utbildningscentrum kan man studera duodji. Det finns också möjlighet att utbilda sig inom duodji på Samiska högskolan i Kautokeino.

Slöjd utbildning

På Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk kan man utbilda sig till slöjdare.

Bruksföremål

Under nomadtiden, när de samiska familjerna flyttade med sina renar fanns det inte plats för saker man inte behövde. Allt man förde med sig fyllde en funktion och föremålens former var anpassade till det flyttande livet.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...