Bildspel

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Samiska språkets historia
Finska och samiska härstammar troligen från ett gemensamt urspråk, tidig finsk-samiska. Från detta urspråk utvecklas de åt...

Till Samiska språkets historia

Europas yngsta skriftspråk?
Det samiska skriftspråket kom till under 1900-talet.

Till Europas yngsta skriftspråk?

Hotade språk och revitalisering
Alla samiska språk är klassade som hotade språk enligt FN-organet UNESCO. Allvarligt hotade idag är lule- och sydsamiska. ...

Till Hotade språk och revitalisering

Språk, dialekt eller varietet?
Är lulesamiska ett eget språk eller en dialekt? Är svenska en variant av danska? Ja, det är svårt att veta hur man ska bes...

Till Språk, dialekt eller varietet?

De samiska språken

Många tror att samiska är ett enda språk som alla samer talar. Men egentligen handlar det om flera samiska språk. Och långt ifrån alla samer talar samiska. Samiska tillhör liksom finska den finno-ugriska språkfamiljen. Under hela 1900-talet har användningen av samiska minskat, men idag vill allt fler ta tillbaka sitt språk. 

Antal talare

Dagens samiska ungdomar är stolta över sin bakgrund. Allt fler vill lära sig samiska och använder samiskan i det dagliga livet. Det bidrar till språkets fortlevnad. Det
saknas statistik på hur många som talar de samiska språken men en uppskattning är att ca 17 000 personer talar nordsamiska, varav ungefär 6000 bor i Sverige. Ca 800
personer talar lulesamiska i Sverige och Norge. Ca 700 personer talar sydsamiska i
Sverige och Norge.

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...